Ivan Ravenjanin

Johannes von Ravenna Sec. VII

Ivan Ravenjanin (Johannes de Ravenna), nadbiskup (Ravenna, prva pol. VII. st. – Split, o. 680). Najstarije vijesti o njem zabilježio je Toma Arhiđakon ne donijevši ni papino ime ni vrijeme Ivanova izbora i posvećenja za splitskoga nadbiskupa. Po njem je papa poslao Ivana iz Ravenne u Dalmaciju i Hrvatsku kao svojega izaslanika da obnovi i organizira crkveni život, jer nakon razorenja Salone 614. ondje nije bilo biskupa.


http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=105

Di: Stipišić J.
Copyright dell'autore