Archeologie doby hradištní v Ceské a Slovenské republice

Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2021

Dresler P., Merínský Z.

Archeologie doby hradištní v Ceské a Slovenské republice

Sborník príspevku prednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006

Masarykova Univerzita Brno 2009

Scheda a cura di: Dresler P., Merínský Z.

221 pp.


Z obsahu: Úvahy nad strukturou, chronologií a terminologií rane stredovekých fortifikací v Cechách. Odtlacky na dnách nádob v Nitre-Šindolke. Sklenené korálky z vcasnostredovekého pohrebiska v Dolních Vestoniciach. Stredoveké osídlenie severozápadného Povážia. Starobrnenské pravobreží Svratky v raném stredoveku. Výzkum destrukce opevnení Pohanska u Breclavi v roce 2005.

Link