Černorizec Chrabăr

Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2023

Kuev K. M.

Černorizec Chrabăr

(BAN) Bălgarskata akademija na naukite Sofija 1967

Scheda a cura di: Kuev K. M.


Черноризец Храбър е един от най-интересните и най-значителните старобългарски книжовници от края на IX и началото на X в. Голямото значение на този книжовник произлиза както от обстоятелството, че в съчинението му "За буквите" се намират такива сведения за произхода и началото на славянската писменост, каквито у други автори няма, така и от неговия светоглед.

Link

Link al volume