Litterarum studia

Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022

Katičić R.

Litterarum studia

Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja

Matica hrvatska Zagreb 1998


U mozaiku kulturnih događanja u najstarijem i »tamnom« razdoblju hrvatske povijesti akademik Radoslav Katičić proučava prapovijesni kulturni razvoj, pitanja dolaska i pokrštenja Hrvata, kontinuitet latinske pismenosti u dalmatinskim gradovima, jezičnu indoeuropeizaciju između Save i Jadrana, uključivanje ilirskih zemalja u kulturni svijet antike, glagoljašku baštinu, najraniju književnost dalmatinsko-hrvatske crkve, kršćansku kasnu antiku te najstarije očuvane književne tekstove sve do praga razvijenoga srednjeg vijeka.

Link

Link alla casa editrice

Indice del volume