Magna Moraviae fontes istorici, I-V

Ultimo aggiornamento: 03 gennaio 2023

Dagmar B., Lubomír H., Zdeněk M., Radoslav V. e al

Magna Moraviae fontes istorici, I-V

A cura di Dagmar B., Lubomír H., Zdeněk M., Radoslav V. e al - Universita J.E. Purkyně Praha-Brno 1977

Scheda a cura di: Dagmar B., Lubomír H., Zdeněk M., Radoslav V. e al


Magnae Moraviae Fontes Historici je edice, v níž byly vydány české překlady písemných pramenů k dějinám Velké Moravy, společně s texty v původních jazycích. Edice obsahuje pět tématicky zaměřených svazků a k vydání byla připravena pracovníky filosofické fakulty University J.E.Purkyně a Československé akademie věd.

Prameny publikované v těchto knihách pocházejí z mnoha různých prostředí, ať už z Čech, Itálie, Bulharska, Byzance, Franské Říše, Ruska a dalších, jsou taktéž psány mnoha různými jazyky, např. latinsky, řecky, staroslověnsky, arabsky atd.,přičemž pochází z období mezi 7 až 15 st. A jsou zaměřeny hlavně na období 9. a počátek 10. století, tudíž na dobu rozkvětu ,vrcholu a pádu Velké Moravy.

Díky tomu že nejde o publikaci věnovanou pramenům týkajících se Moravy, ale o prameny týkající se Velké Moravy, jsou zde i prameny k oblastem, které měli s Velkou Moravou nějaké spojení. Proto jsou zde například prameny k dějinám Panonie, Franské říše, její Východní marky a Čech 9.st atd..

Link alla premessa

 

Link

Link ai volumi