Mały słownik kultury dawnych Słowian

Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022

Leciejewicz L.

Mały słownik kultury dawnych Słowian

A cura di Leciejewicz L. - Wiedza Powszechna Warszawa 1972


Table of Contents

 1. Wstęp, 5             
 2. Wykaz skrótów, 9                           
 3. HASŁA (ablucja – żywoty świętych), 11                 
 4. Etnogeneza Słowian (W. Hensel), 433    
 5. Charakterystyka językowa dawnej Słowiańszczyzny (J. Nalepa), 445        
 6. Słowianie zachodni – geografia, osadnictwo, podziały terytorialne (L. Leciejewicz), 458 
 7. Słowianie wschodni – geografia, osadnictwo, podziały terytorialne (W. Szymański), 475
 8. Słowianie południowi – geografia, osadnictwo, podziały terytorialne (Z. Hilczerówna), 491          
 9. Podstawy gospodarcze – gospodarka naturalna (Z. Hilczerówna), 506     
 10. Podstawy gospodarcze – elementy gospodarki towarowej (M. Dekówna), 521   
 11. Ustrój społeczny (G. Labuda), 534           
 12. Początki miast (L. Leciejewicz), 546        
 13. Ustrój polityczny i prawo (S. Russocki), 560         
 14. Kult religijny (J. Gąssowski), 574              
 15. Piśmiennictwo i literatura (W. Swoboda), 588   
 16. Sztuka (L. Kalinowski), 605          
 17. Miejsce kultury dawnych Słowian w Europie (L. Leciejewicz), 629             
 18. Rys dziejów badań nad kulturą dawnych Słowian (A. Wędzki), 642           

Bibliografia, 655

Spis ilustracji, 664 

Mapy zamieszczone na końcu książki (pod opaską)