Problemi na starobălgarskata poezija

Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2023

Kožucharov S.

Problemi na starobălgarskata poezija

Боян Пенев Sofija 2004

Scheda a cura di: Kožucharov S.


СЪДЪРЖАНИЕ

Ангелина Минчева - Предговор / 5
Светлина Николова - В памет на Стефан Кожухаров / 7
Георги Попов - Проникновен изследовател на старобългарското
поетическо наследство / 11

ПРОБЛЕМИ НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ
УВОД. За обема на понятието "старобългарска поезия" / 15

I. ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПРЕСЛАВСКО-ОХРИДСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА -ІХ-ХІ В.
Химнописецът Наум Охридски / 33
Константин Преславски. Канон за архистратига Михаил / 45
Неизвестен автор. Служба за Успението на св. Иван Рилски от Х в. / 60
Неизвестен автор. Служба за цар Петър / 75
Неизвестен автор. Канон за Въведение Богородично / 80

II. ИЗ ИСТОРИЯТА НА ТЪРНОВСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА - ХІІІ-ХІV В.
Новооткрита служба от XIII а., посветена на св. Филотея Темнишка / 97
Търновска (Евтимиева?) Служба засв. Петка Епиватска / 109
Патриарх Евтимий. Параклис за царица Теофана / 140
Инок Макарий. Параклис за св. Петка Търновска / 146
Инок Симеон. Молебен канон за архангелите Михаил и Гавриил
(Плач на недостойния Симеон) / 172
Химнографското наследство на Григорий Цамблак / 179
а) Служба за Йоан Сучавски / 183
б) Служба за Стефан Дечански / 206

III. ИЗ ИСТОРИЯТА НА РИЛСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА - XV В.
Димитър Кантакузин. Служба за връщането на мощите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир / 227

IV. ИЗ ИСТОРИЯТА НА СОФИЙСКАТА ХИМНОГРАФСКА ШКОЛА - XVI В.
Химнографска интерпретация на софийските мъченичества от XVI в. Инок Андрей. Служба за Николай Софийски / 259

V. НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДВЕ ЕПОХИ
Последният азбучен акростих на старата българска литература / 281

ПРИЛОЖЕНИЕ
Старобългарски проложни стихове / 301
Неизвестен летописен разказ от времето на Иван Асен II / 310
?-нотацията в среднобългарските химнографски сборници от
XII - началото на XIV в. / 323
Нотни начертания в Орбелския триод - среднобългарски
книжовен паметник от XIII в. / 329
***
Библиография на Стефан Кожухаров. Съставила Нели Ганчева / 341

Link

Link all'editore