Słownik starożytności słowiańskich

Ultimo aggiornamento: 03 gennaio 2023

Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T.

Słownik starożytności słowiańskich

Ossolineum Wrocław 1961

Scheda a cura di: Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T.


Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych - kilkutomowy słownik, dotyczący dziejów szeroko pojętej Słowiańszczyzny do końca XII wieku. Pierwszy tom ukazał się w 1961 roku, ostatni wydano w 1996 roku. Redaktorami Słownika byli m.in. Władysław Kowalenko, Gerard Labuda i Tadeusz Lehr-Spławiński. Potrzeba stworzenia encyklopedycznego przeglądu wyników badań na polu szeroko pojętego słowianoznawstwa we wszystkich jego działach była od dawna odczuwana i uznawana w kołach uczonych slawistów oraz szerokich sferach społeczeństwa. Dobór haseł w Słowniku został dokonany na zasadzie selekcji. Umożliwia to łatwiejsze zobrazowanie najważniejszych zjawisk i problematyki z dziejów i kultury dawnych Słowian. Przy ustaleniu brzmienia haseł głównych kierowano się przede wszystkim najbardziej rozpowszechnioną ich wersją występującą w źródłach i literaturze. W ten sposób zostały powiązane pod jedną główną nazwą różne warianty nazw plemiennych, osobowych, geograficznych itp. Ramy chronologiczne Słownika sięgają do początków Słowiańszczyzny do konwencjonalnej daty r. 1200 n. e., a geograficzny zasięg obejmuje obszar od Łaby do górnej Wołgi, od Bałtyku po Adriatyk, Morze Czarne i Morze Egejskie. Przy każdym haśle podana literatura informuje czytelnika o stanie badań nad starożytnościami słowiańskimi i może posłużyć za punkt wyjścia przy podjęciu badań naukowych nad omawianą w haśle problematyką.

Tom I A-E

Tom II F-K

Tom III L-O

Tom IV P-R

Tom V S-Ś

Tom VI T-W

Tom VII Y-Ż, SUPLEMENT CZ.1 A-C

Tom VIII SUPLEMENT CZ.2 D-Ż, INDEKSY

Link

Link ai volumi