Sredniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2021

Starzynski M.

Sredniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria

Societas Vistulana, Kraków 2015

Scheda a cura di: Starzynski M.

Series: Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, t. 3


Książka Marcina Starzyńskiego traktuje o podkrakowskim Kazimierzu doby średniowiecza – jego ustroju i kancelarii. To pierwsza tego typu publikacja poświęcona temu ośrodkowi miejskiemu, oparta na szeroko zakrojonej kwerendzie archiwalnej. Autor drobiazgowo analizuje kwestie związane z lokacją Kazimierza, wykształceniem się instytucji samorządu lokalnego oraz powstaniem kancelarii. Duża część książki poświęcona jest działalności rady miejskiej oraz ławy sądowej i wójta, a także kompetencjom i organizacji pracy tych władz. Omówione zostały także sylwetki osób nadzorujących pracę kancelarii, zakres ich obowiązków oraz kwestie związane z wystawianymi przez nie dokumentami. Analiza zebranych materiałów odsłania utrwalone w piśmie mechanizmy zarządzania miastem i zasady jego funkcjonowania jako wielkiej korporacji.


Link