Tragovi starih vjerovanja u kršcanstvu ranoga srednjeg vijeka / Traces of  Ancient Beliefs in Early Medieval Christianity

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2021

Milošević A.

Tragovi starih vjerovanja u kršcanstvu ranoga srednjeg vijeka / Traces of Ancient Beliefs in Early Medieval Christianity

Omega engineering, Dubrovnik-Spalato 2013

Scheda a cura di: Milošević A.


U nekoliko zadnjih desetljeća, različite grane znanosti, poglavito filologija s analizom starih obrednih tekstova te toponomastička istraživanja i komparativno proučavanje usmenih predaja u folklornoj tradiciji različitih naroda, bitno su doprinijele novim spoznajama o starim vjerovanjima bogovima koji su štovani diljem Europe, u vrijeme prije negoli se kršćanstvo proširilo u sve njene kutke.
Tragovi pretkršćanskih religijskih običaja vidljivi su i u književnostima srednjega vijeka, a preživjeli su jer ih se gudo vremena (pogrešno) shvaćalo i tumačilo, u skladu s kršćanskim naukom.
Nove interpretacije tih podataka današnjim povjesničarima religije otvaraju nove vidike, omogućavaju im novi interes za mitologiju i napose, za nov i drugačiji način razumijevanja srednjega vijeka.

A cura di Vlatka Gott