Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Ultimo aggiornamento: 03 gennaio 2023

Hercigonja E.

Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Matica hrvatska Zagreb 2006

Scheda a cura di: Hercigonja E.


Drugo, bogato ilustrirano te mjestimice prošireno i popravljeno izdanje sveučilišnoga priručnika o razvoju hrvatske pismenosti u srednjovjekovlju. Hrvatsku pismenost akademik Hercigonja hrvatsku pismenostu proučava na svim područjima njezine uporabe od 9. stoljeća do tiska venecijanskoga Brevijara Nikole Brozića, ističući i upozoravajući na njezinu najvažniju osobitost - trajnu suživljenost i ispreplitanje triju pisama (latinice, glagoljice i hrvatske ćirilice, tj. bosančice) i triju jezika (hrvatskoga, latinskoga i staroslavenskoga/crkvenoslavenskoga). Ujedno, ovaj pregled nudi uvid u sve bitnije čimbenike razvoja hrvatske knjižne kulture nadopunjujući tako skromnu literaturu o povijesti hrvatske knjige.

Link

Link alla casa editrice

Indice del volume