Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2021

Wrede M.

Itinerarium króla Stefana Batorego 1576-1586

DiG, Warszawa 2010

Scheda a cura di: Wrede M.


Publikacja, wzorem opracowań dotyczących historii średniowiecza, ma charakter monograficznej pomocy warsztatowej.
Oparta jest na wyczerpującej kwerendzie źródłowej (Rachunki Królewskie, Metryka Koronna i Litewska (sondażowo), zbiory dokumentów i korespondencji, relacje, kroniki).
W zamierzeniu ma dostarczyć badaczom nowożytnych dziejów Rzeczypospolitej gotowej i możliwie pełnej wiedzy o miejscach pobytów i trasach podróży Stefana Batorego.
Zgromadzona wiedza konkretu (miejsc i dat) tworzy obraz mobilności monarchy, a wskazanie jej przyczyn i cech charakterystycznych ujawnia mechanizmy funkcjonowania pojagiellońskiego polsko-litewskiego państwa.

Notizia a cura di Vlatka Gott

Link