Jan Kochanowski

Ultimo aggiornamento: 04 gennaio 2023

Nowicka-Jeżowa A.

Jan Kochanowski

Dieci saggi

Accademia polacca delle scienze Roma 2018

Scheda a cura di: Nowicka-Jeżowa A.


Monografia zawiera 10 studiów o poezji Jana Kochanowskiego, badanej w aspektach historii idei, filozofii, poetyki. Poszczególne studia łączy próba całościowej interpretacji humanitas Kochanowskiego oraz refleksja nad oryginalnością jego twórczości, jawiącą się na szeroko zarysowanym tle porównawczym. Ze względu na preferencje i wybory autora, a także na współczesnego odbiorcę książki, wyeksponowane są relacje poezji czarnoleskiej z kulturą intelektualną i literacką Italii. Przedmiotem obserwacji diachronicznej jest również miejsce i znaczenie twórczości Kochanowskiego w literaturze polskiej okresu wczesno-nowożytnego.

Zawartość:

 1. Saggio introduttivo
 2. La libertà umana nel pensiero dell’Umanesimo polacco. Sulle pagine della poesia di Jan Kochanowski.
 3. Al cospetto di Dio tutti buffoni
 4. .Poeta doctus – poeta vates in fronte alla conoscenza e alla fede
 5. Tren XIX ovvero il Sogno. Saggio d’interpretazione
 6. Il sole nella poesia rinascimentale polacca. Conrad Celtis – Jan Kochanowski – Szymon Szymonowic
 7. L'Alfio oraziano redivivo ovvero il conflitto tra civilizzazione e natura nella poesia rinascimentale polacca
 8. Il petrarchismo nelle poesie d’amore di Jan Kochanowski
 9. Il sonetto polacco da Kochanowski a Morsztyn. Itinerari creativi
 10. Kochanowski tra i poeti che meditano sulla Città Eterna
 11. „Italianesimo” di Kochanowski – un problema aperto
 12. Indice dei nomi

Tłumacze poszczególnych studiów: prof. Andrea Ceccherelli (Univ. di Bologna), prof. Danilo Facca (IFiS PAN), prof. Stefano Redaelli (UW) dr Leonardo Mas (UKSW)i, dr Jacopo Saturno. Proof reading: Stefano Redaelli.

Link

Link al volume

Link al pdf completo