Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2021

Kwiatkowskiego S.

Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy)

A cura di Kwiatkowskiego S. - Chronicon, Wroclaw 2008


Dalla presentazione del curatore: "Wejscie w XXI stulecie jest odpowiednia okazja zarówno do refleksji nad przyszloscia, jak i do spojrzenia za siebie. Autorzy artykulów zawartych w tej publikacji podjeli sie podczas obrad II Kongresu Mediewistów Polski w Lublinie 20 wrzesnia 2005 roku (sekcja VII: „Mediewistyka Polska w XX wieku jako intelektualny wytwór epoki”) nielatwego zadania na gruncie jeszcze slabo rozpoznanym i budzacym takze pozamerytoryczne obawy. Calosc sklada sie z pieciu tekstów, z których kazdy, na okreslonym przez autora odcinku, wnosi refleksje na temat przeszlosci nauki o wiekach srednich. Ogólnie rzecz biorac, autorzy analizuja zakorzenione w mediewistyce paradygmaty, proponujac spojrzenie na nie z krytycznej perspektywy".