Sultanova djeca

Ultimo aggiornamento: 04 gennaio 2023

Dukić D.

Sultanova djeca

predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja

Thema Zara, Zagabria 2004

Scheda a cura di: Dukić D.


Ova je knjiga na tragu istraživačkog pravca u humanističkim znanostima koji ispituje fenomen "percepcije Drugog", pa je autor problemu prišao i kao kroatist i kao povjesničar. Riječ je o pionirskom radu - prvi put na jednom su mjestu monografski obrađena djela hrvatske ranovjekovne književne kulture, u kojima je predodžba Turaka važna sastavnica njihova tematskog svijeta. Knjiga pripada području istraživanja povijesti kolektivnih predodžaba, tj. vrijednosnih stereotipa jedne o nekoj drugoj kulturi, što je predmet književne imagologije kao posebne grane povijesti književnosti.