Srednji vijek i renesansa (XIII- XVI. St.)

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2021

Hercigonja E.

Srednji vijek i renesansa (XIII- XVI. St.)

A cura di Hercigonja E. - Školska knjiga, Zagreb 2000


U drugom svesku nakladničkog niza "Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost" obuhvaćeno je razdoblje od početka XIII. do kraja XVI. stoljeća.
Svezak je podijeljen u devet cjelina: "Hrvatska i europski prostor", "Arheološka baština razvijenog srednjovjekovlja. Epigrafika", "Društvo, pravo, religija, kultura", "Jezik i književnost. Pisma", "Tiskarstvo", "Urbanizam i arhitektura", "Likovne umjetnosti. Umjetnicki obrt", "Glazbena umjetnost" i "Znanost i filozofija".
I ovaj, kao i prethodni svezak, sadrži brojne ilustracije, kronološki pregled, kazalo osobnih imena te kratke biografije autora pojedinih tekstova.

Notizia a cura di Vlatka Gott