Władyslaw Odonic książe wielkopolski (ok. 1190-1239)

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2021

Witkowski K.

Władyslaw Odonic książe wielkopolski (ok. 1190-1239)

Societas Vistulana, Krakow 2012

Scheda a cura di: Witkowski K.


Książka dr. Krzysztofa Witkowskiego pt.” Władyslaw Odonic książe wielkopolski (ok. 1190-1239)”, jest udana próba nakreslenia portretu księcia, którego osoba, choc wzbudza liczne kontrowersje, była dotad w polskiej historiografii nieco zapomniana. Prezentowana przez autora biografia Odonica, zyjacego i panujacego w burzliwych czasach poglebiajacego się rozbicia dzielnicowego, zostala opracowana bardzo rzetelnie, a stawiane w pracy hipotezy są mocno uargumentowane dowodami zródlowymi. Monografie uzupelnia trafnie dobrany materiał ilustracyjny.

Link