Brižinski spomeniki

Ultimo aggiornamento: 03 January 2023

Bernik F. e al.

Brižinski spomeniki

Znanstvenokritična izdaja

A cura di Bernik F. e al. - Znanstvenoraziskovalni center SAZU,Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede Ljubljana 1993

Scheda a cura di: Bernik F.


Pričujoča pregledana izdaja sledi prvi, ki je izšla komaj leto dni prej (1992) in ki jo je skupaj z bibliofilsko edicijo Brižinskih spomenikov založila in izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Edicija nima namena strniti vse dosedanje znanje o Brižinskih spomenikih, čeprav ga evidentira, temveč poudarja najpomembnejše vidike v preglednih problemskih uvodih k posameznim poglavjem in v številnih opombah ali komentarjih k posameznim mestom; tako opozarja na še nerešena vprašanja ali celo pomaga odpirati nova.

Link

Link all'editore