Gavril Stefanović Venclović

Ultimo aggiornamento: 18 January 2023

Pavić M.

Gavril Stefanović Venclović

Srpska književna zadruga Beograd 1972

Scheda a cura di: Pavić M.


1. У превратна времена непревраћен

2. Путујући читалац

3. Двоструке иконе или пострижник храма Светога Луке

4. Шајкаши

5. Барокни енциклопедизам и рационализам Гаврила Венцловића

6. Славни беседник из Сент-Андреје

7. Венцловићев поглед на свет

8. Повести Гаврила Венцловића

9. Језик и стил

10. Рустично позориште као реакција на "улични театар"

11. Беседничко песништво Гаврила Венцловића

12. Закључак

Link

Link al pdf completo