Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské

Ultimo aggiornamento: 04 January 2023

Čermák V.

Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské

Akademie věd České republiky Praha 2020

Scheda a cura di: Čermák V.


Publikace představuje první syntetické zpracování dějin hlaholského písemnictví, které vznikalo ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století v pražském klášteře Na Slovanech, známém později pod označením Emauzy. Po obsahové stránce se práce věnuje hlaholským textům v církevní slovanštině a staré češtině. Rozsáhlá studie shrnuje chorvatské zdroje emauzského hlaholského písemnictví za Lucemburků, zejména za vlády Karla IV. Hlavním cílem práce je filologická analýza dosud opomíjeným hlaholským pramenům v církevní slovanštině, které bezprostředně souvisejí s literární činností pražských Emauz (breviáře, misály a další liturgické památky).  Pozornost je dále věnována staročeským pramenům v hlaholici a znalostem hlaholského písma v Čechách 14. a 15. století mimo klášter Na Slovanech.

Přestaveny budou i další kulturní kontakty českých a chorvatských zemí daného období (šíření kultu českých světců v Chorvatsku, zdroje emauzského hlaholismu, chorvatské překlady náboženské literatury podle českých předloh).  První část publikace nabízí souhrnný přehled dějin hlaholského písemnictví pražského kláštera Na Slovanech. Vychází z filologických poznatků, ale přesahuje do širších kulturně-historických souvislostí. Umožňuje tak zhodnotit význam tohoto kláštera v předhusitských Čechách a objasnit jeho roli v literárním vývoji českého písemnictví daného období. Druhá část přináší edici všech známých církevněslovanských fragmentů 14. a 15. století z našich sbírek.

Link

Link al volume