Kniga Jov s t'lkuvanija v slavjanski prevod

Ultimo aggiornamento: 13 May 2021

Hristova-Shomova I.

Kniga Jov s t'lkuvanija v slavjanski prevod

Anubis, 2007

Scheda a cura di: Hristova-Shomova I.

496 pp.


Книга Йов заема особено място в свода от библейски книги както по характера си, така и по съдбата си. Тя съдържа разказ, но е толкова различна от историческите библейски книги. В по-голямата си част тя е изградена от стихове, но се отличава от останалите поетични книги. Тя съдържа сентенции, но се различава съществено от книгите с премъдрости.

Тя носи прозрения за бъдещето, но има твърде малко общо с пророческите книги. Това е единствената библейска книга, която изцяло е построена като диалог. В действителност книга Йов се състои от два вида текст - наративен и диалогичен, като диалогът е образец едновременно за дълбоко философско прозрение и за висока поезия. Наративната част, която също се гради върху диалог, обхваща малка част от книгата - само началото и края, тя е рамка на диалогичната част.

 Но тъкмо тази малка част, заедно с кратък откъс от диалога, е влязла в християнското богослужение под формата на пет четива, които се четат на вечернята по време на Страстната седмица, и това е предопределило до голяма степен по-нататъшната съдба на тази книга сред християните. Болшинството от читателите в нашия християнски свят идентифицират сложната екзистенциална книга Йов именно с тази рамка, която в действителност е външна спрямо нейното същинско съдържание. Тъй или иначе, книгата се е оказала едно от големите предизвикателства за вярата, интелекта и морала на човечеството, затова още от Средновековието е разигравана като мистерия, а после е многократно интерпретирана от различни автори, сред които са Гьоте и Достоевски.

 Книга Йов заема специално място и в историята на славянските библейски преводи. Тя и Песен на песните са единствените две старозаветни книги, които са преведени заедно с катените към тях - компендиум от тълкуванията на множество отци на църквата. Както установих едва в последно време, Катената на книга Йов има два славянски превода, и двата направени сред южните славяни, вероятно приблизително по едно и също време. Тези две книги заемат специално място и за България - те са единствените чети библейски книги, преписи от които се пазят в наши книгохранилища - по два от всяка от тях, като три от преписите са от библиотеката на Рилския манастир.Книга Йов заема специално място и в моя личен живот. Това е първата библейска книга, с която се запознах, макар и не изцяло. Когато на 20 години прочетох Братя Карамазови, заинтересувана от думите на Иван Карамазов към брат му Альоша, се захванах да чета Йов, преди да съм чела Евангелието и Псалтира. Това е и първата книга, с която, много години по-късно, осъществявам за себе си мечтата на всеки славист - подготовката на издание на текста. Тази книга и това издание са особено важни и ценни за мене и заради това, че работата ми върху тях се реализира с участието и подкрепата на много близки и скъпи за мене хора.

A cura di Giulia Tarquini