Lucemburkové

Ultimo aggiornamento: 06 May 2021

Bobková L., Šmahel F.

Lucemburkové

Česká koruna uprostred Evropy

A cura di Bobková L., Šmahel F. - Nakladatelství Lidové noviny Praha 2012

929 pp.


Syntetický pohled na vládu Lucemburku v ceských zemích je soucástí vícesvazkové edicní rady, jejíž základní podobu urcilo monumentálne pojaté dílo "Premyslovci". 
Zahrnuje úsek zhruba 130 let, behem nehož se vystrídali na ceském trune ctyri panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize venována i dalším príslušníkum rodu, zejména jeho moravské linie. Velký duraz autori rovnež kladou na vzdelanost a umení, vázané bezprostredne na lucemburskou dynastii.