Monumenta Frisingensia/Brižinski spomeniki

Ultimo aggiornamento: 18 January 2023

Jež J. e al.

Monumenta Frisingensia/Brižinski spomeniki

La prima presentazione in Italia dei Monumenti letterari Sloveni di Frisinga del X-XI secolo coevi alle prime tracce scritte della lingua italiana. Con traduzione dei testi, cenni di storia degli Sloveni e dati sugli Sloveni in Italia

A cura di Jež J. e al. - Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Mladika (Trst), Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Vallecchi Trieste-Firenze 1994

Scheda a cura di: Jež J. e al.


Naloga znanstvenokritične izdaje je predvsem ta, da naredi besedilo dostopno v preverjeni verziji in omogoči nadaljnje raziskovanje večdisciplinarne problematike. Zato izdaja vsebuje: faksimile rokopisa; podroben opis rokopisa in celega srednjeveškega kodeksa, v katerega je rokopis uvezan; diplomatični, kritični in fonetični prepis besedil Brižinskih spomenikov; prevode v sodobno slovenščino, nemščino, angleščino in latinščino; slovar vsega besedja spomenikov z ustreznicami v več jezikih; oris raziskav o Brižinskih spomenikih; popolno bibliografijo dosedanjih objav ter strokovne literature o njih; sledi še obširen znanstveni aparat, imensko kazalo in povzetek v nemščini in angleščini.


Link

Link all'editore (Istituto di letteratura slovena)