Prevalitana i kraljevstvo Slovena

Ultimo aggiornamento: 25 May 2021

Nikcevic V.D.

Prevalitana i kraljevstvo Slovena

DANU, Podgorica 2008

Scheda a cura di: Nikcevic V.D.

670 pp.


Studija Vojislava D. Nikcevica " Prevalitana i kraljevstvo Slovena " prvi put predstavlja naucnoj i široj javnosti anticku i ranosrednjovjekovnu gradu, hronike i dokumente u najvecem broju nepoznate balkanskim naukama, koji svjedoce o tromilenijumskom prisustvu predaka Slovena, Skita i Sarmata, na Balkanu. Studija, zasnovana na najnovijim istraživanjima evropskih, prevashodno francuskih i ruskih naucnika, istoricara, arheologa i paleolingvista, otkriva kako se i kojim putevima institucionalizovalo prvo Skitsko, potom njegov nasljednik Sarmatsko carstvo i konacno, na koji su nacin Skitska i Sarmatska imperija stvarale svoja kraljevstva na Balkanu, razgranicavajuci se sa Heladom a poznije i Rimom, dajuci posljednjim velikim evropskim civilizacijama vojnu silu i svojom snagom jemceci bezbjednost njihovih granica. Vojislav D. Nikcevic predstavlja najstarije skitsko i sarmatsko pismo, pretecu runskog, nudi niz imena skitskih i sarmatskih stvaralaca i istoricara cija su djela sacuvana samo u rijetkim i oskudnim fragmentima ili ih spominju grcki i rimski izvori. Potpuna novina je hronološki slijed skitsko-sarmatskog naseljavanja na Balkan sa imenima naroda i državama koje su osnivali u antickoj epohi. Kraljevstvo Slovena nastaje u hrišcanskoj epohi i o njegovim su prvim vladarima svjedocenja ostvarili ranohrišcanski i paganski istoricari, njihovi savremenici.