Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter

Ultimo aggiornamento: 11 May 2021

Doležalova E.

Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter

Filosofia Praha 2010

Scheda a cura di: Gott V.

Volume 11 di "Colloquia Maedevalia Pragensia"


Inspirována kanonizačním procesem blahoslaveného Hroznaty, zakladatele kláštera v Teplé, přináší tato kniha syntézu pohledů různých oborů na vznik a vývoj kultu světců – jejich takzvaný „druhý život" ve středověké střední Evropě.
Zvláštní, ne však výlučná pozornost je věnována světcům českého původu.

 

 Link

http://web.flu.cas.cz/scan/323508483.pdf (Pdf dell'indice)