Starší česká literatura

Ultimo aggiornamento: 28 September 2022

Hrabak J.

Starší česká literatura

SPN - pedagogické nakladatelství Praha 1979


Příručka vybírá z literárněhistorické látky jen minimum faktů a poskytuje více místa některým teoretickým otázkám. Po úvodních základních problémech a periodizaci starší české literatury pojednává na pozadí literárního procesuvcizích literaturách o hlavních liniích literárního vývoje a připojuje podrobnější úvahy o problematice příslušných období.