Biblia Slavorum Apocryphorum

Ultimo aggiornamento: 04 gennaio 2023

Minczew G., Skowronek M., Petrov I.

Biblia Slavorum Apocryphorum

Materialy z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Biblia Slavorum Apocryphorum. 2. Novum Testamentum". Łódz, 15 - 17 maja 2009 roku

Drukarnia i Wydawnictwo "PIKTOR" Łódz 2009

Scheda a cura di: Minczew G., Skowronek M., Petrov I.


Tom zawiera teksty wygłoszone i przedyskutowane podczas drugiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Biblia Slavorum Apocryphorum", zorganizowanej przez Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego w dn. 15–17 maja 2009 r. w Łodzi. W konferencji wzięło udział 30 osób z kilku ośrodków w Polsce (Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa), jak również z Austrii, Belgii, Bułgarii, Macedonii, Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Główną część konferencji stanowiły tradycyjne obrady w sekcjach poświęconych literaturze, kulturze i historii sztuki, tym niemniej stosunkowo niewiele prac skoncentrowano na problemach wyłącznie analizy tekstu; poszukiwano źródeł i dróg rozwoju literatury o charakterze pseudokanonicznym, badano obecność wątków pseudokanonicznych w literaturze pięknej i tekstach historycznych, omawiano dwukierunkowe relacje literatury i sztuki, jak też występowanie elementów poza- i pseudokanonicznych w sankcjonującej je liturgii. Niezwykle istotne miejsce zajęła refleksja nad szeroko pojętymi apokryfami w ramach „okrągłego stołu" pt. "Apokryfy starosłowiańskie: terminologia, typologia, gatunki"; jego uczestnicy zarówno rozważali kwestie terminologiczne, jak i podjęli problem konieczności krytycznego spojrzenia na pojęcie „kanoniczności", „pseudokanoniczności", „niekanoniczności" literatury i sztuki.

Link

Link al pdf completo