Joan Ekzarch Bălgarski

Ultimo aggiornamento: 04 gennaio 2023

Trendafilov Ch.

Joan Ekzarch Bălgarski

Vreme Sofja 2001

Scheda a cura di: Trendafilov Ch.


Йоан Екзарх е най-видният старобългарски книжовник от епохата на Цар-Симеоновия златен век, всепризнат водител и теоретик на т. нар. Преславска школа. В книгата са представени в популярна форма най-важните страни от неговата внушителна литературна дейност. Разгледани са както най-представителните трудове на книжовника — „Небеса", “Шестоднев” тържествените слова, — така и спорните произведения. Подчертано е общославянското значение на Йоан Екзарх — в продължение на седем века трудовете му напълно задоволяват потребностите на православните славяни от богословски, философски и естественонаучни знания, Поместени са и преводи на съвременен български език на отделни произведения на книжовника. Книгата е адресирана към учители, ученици и студенти, към всички, които милеят за българската старина.