Słownik literatury staropolskiej

Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2022

Michałowska T.

Słownik literatury staropolskiej

Średniowiecze, renesans, barok

A cura di Michałowska T. - Ossolineum Wrocław 2002


"Słownik literatury staropolskiej" ogarnia około 700 lat dziejów piśmiennictwa narodowego. Opis zjawisk rozpiętych na tak rozległej kanwie czasowej: średniowiecza, renesansu i baroku, zakładał z natury rzeczy ujęcie diachroniczne, zmierzające do uchwycenia procesu rozwoju historycznego. Czytelnika uderzy zapewne rozpiętość objętościowa haseł, rozmaitość ujęć poszczególnych problemów, a także zróżnicowanie wewnętrznej budowy kolejnych opracowań.