Zbornik Brižinski spomeniki

Ultimo aggiornamento: 03 gennaio 2023

Faganel J., Jakopin F.

Zbornik Brižinski spomeniki

A cura di Faganel J., Jakopin F. - Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Mladika (Trst), Založba ZRC Ljubljana 1996

Scheda a cura di: Faganel J., Jakopin F.


Znanstvenokritična izdaja Brižinskih spomenikov je bila osnovno gradivo za mednarodni simpozij o Brižinskih spomenikih v aprilu 1994 leta. Razultati tega dela so objavljeni kot zbirka 42 monografskih obdelav posameznih problemov, ki jih je mogoče strniti v 6 tematskih sklopov: zgodovina s paleografijo, genealogija s teologijo, jezikoslovje z več podsmermi, literarna veda, recepcija oz. prevajanje, razno. Monografije so napisane v več svetovnih jezikih, opremljene s izvlečki v slovenščini in angleščini ter z daljšim povzetkom v tujem oz. slovenskem jeziku. Zbornik dokazuje, da uživajo Brižinski spomeniki izredno pozornost svetovne humanistične znanosti različnih disciplin. Argumenti, ki so doslej v več valovih v času 170-letnih raziskav skušali ugovarjati slovenskosti Brižinskih spomenikov, so izgubili strokovno težo. S tem se je utrdil tudi pomen teh besedil za slovensko nacionalno identiteto.

Link

Link all'editore