Dinko Zavorović

Ultimo aggiornamento: 04 January 2023

Kurelac I.

Dinko Zavorović

šibenski humanist i povjesničar

Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik 2008

Scheda a cura di: Kurelac I.


Knjiga mr. Ive Kurelac “Dinko Zavorović : šibenski humanist i povjesničar” pojavljuje se u trenutku 400. obljetnice smrti tog zaslužnog šibenskog humanista, povjesničara i rodoljuba. U politički nemirnim a intelektualno zanimljivim i intrigantnim vremenima na razmeđu renesanse i novovjekovnih duhovnih i intelektualnih strujanja – vremenima teškog života na prostoru srednjovjekovne Kraljevine Hrvatske i Dalmacije, ugrožene osmanlijskim osvajanjima i podijeljene između habsburških i mletačkih vlasti, Dinko Zavorović aktivno je sudjelovao, prošavši progonstvo i povratak u zavičaj. Svojim historiografskim djelom želio je izraziti uvjerenje o potrebi i vrijednosti njegovanja svijesti o nužnosti održavanja bar kulturnoga jedinstva tog prostora. U tom je smislu bio preteča Ivana Lučića Luciusa iz obližnjeg Trogira, povjesničara koji je Zavorovića cijenio smatrajući ga prvim koji je pokušao sustavno prikazati povijest Dalmacije (u njenim antičkim razmjerima, dakle, obuhvaćajući pod tim pojmom čitav spomenuti okvir) iako je prema njegovoj znanstvenoj metodi izrazio i stanovite rezerve. U metodološkom smislu Zavorović je Lučiću postavio i model dvojakog pisanja i promatranja povijesti, pišući na latinskom o narodnoj povijesti iz očišta lokalne zajednice i na talijanskom o lokalnoj povijesti uklapajući je u šire narodne okvire. Knjiga je važna i zbog toga jer je zapravo riječ o prvoj monografiji posvećenoj temi podjednako važnoj za hrvatske znanstvene krugove i za širu kulturnu javnost Šibenika, Dalmacije i Hrvatske u cjelini. Knjiga donosi brojna nova saznanja, koja razjašnjavaju ili prepravljaju neke dosad poznate, slabo poznate ili nepoznate podatke o Zavorovićevu životu, smještajući ga u širi društveni i kulturni kontekst, u onodobni šibenski i hrvatsko-dalmatinski humanistički krug kojemu su pripadali Antun i Faust Vrančić, Tomko Mrnavić, Toma Suričević i drugi. Uz znanstveni doprinos poznavanju te problematike, knjiga ne gubi narativnu napetost pa se povremeno pretvara u pravi kriminalistički roman. Tu ocjenu ostavljamo na prosudbu čitateljima, kojima će ova knjiga doći u ruke zahvaljujući senzibilitetu i energičnosti izdavača koji ju je prepoznao i u izrazito kratkom roku iznio na svjetlo dana.

Damir Karbić

Link

Estratto